สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

 พันธุ์ไม้และดอกไม้ประจำชาติไทย


                                  

                        

                                                                

                                                                                                                              

    

ชื่อ

Thai Name  

       

ราชพฤกษ์

Ratcha phruek


    

ชื่อวิทยาศาสตร์ 

Scientific Name

  

Cassia fistula L.                                                                                                                     


วงศ์

Family

             

FABACEAE


ชื่ออื่น ๆ

Other Name 

                            

คูน (ภาคกลาง ภาคเหนือ) ชัยพฤกษ์ (ภาคกลาง) ลมแล้ง (ภาคเหนือ) Golden shower, Indian laburnum, Pudding–pine tree                                                                                                                                                              

ลักษณะ 

Characteristics


                           

ไม้ต้น ผลัดใบ สูง 5–15 เมตร ขึ้นในป่าเต็งรังหรือป่าผสมผลัดใบ เปลือกเรียบ สีขาวอมเทา ใบประกอบแบบขนนกปลายคู่ มีใบย่อย 4–12 คู่ ช่อดอกออกตามกิ่งข้างและห้อยลง สีเหลืองสด ฝักเป็นแท่งกลม ยาว 20–60 เซนติเมตร เมื่อแก่สีน้ำตาลเข้มเกือบดำ เมล็ดมนแบนสีน้ำตาล


การกระจายพันธุ์

Distribution 


พบขึ้นตามป่าเบญจพรรณและป่าเต็งรัง ในประเทศไทยพบทั่วทุกภาค นิยมปูลเป็นไม้ประดับ ในต่างประเทศพบที่อินเดีย ศรีลังกา ภูมิภาคอินโดจีน และมาเลเซีย

                                                                              

ประโยชน์            

Utilization


 

        

ไม้มงคลนามที่ใช้ในพระราชพิธีและพิธีต่าง ๆ ของคนไทยมาช้านาน แก่น ใช้ทำเสาหลักเมือง เป็นเสาเอกในการก่อสร้างพระตำหนัก ทำคทาจอมพล และยอดธงชัยเฉลิมพล นอกจากนี้อินทรธนูของข้าราชการพลเรือนก็จำลองมาจากช่อดอกของพันธุ์ไม้ชนิดนี้

คณะรัฐมนตรีได้ประชุมเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2507 ลงมติรับทราบให้ราชพฤกษ์เป็นต้นไม้ประจำชาติ ตามที่กระทรวงเกษตรเสนอและมีมติเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2544 เห็นชอบให้ดอกราชพฤกษ์เป็นดอกไม้ประจำชาติ ตามที่คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติเสนอ

เปลือก ทำให้เกิดลมเบ่งในการคลอดบุตร แก่น ขับพยาธิไส้เดือน ใบ เป็นยาระบาย ขับพยาธิ ดอก แก้ไข้ รักษาแผลเรื้อรัง เนื้อในฝัก เป็นยาระบาย แก้ท้องผูก ขับเสมหะ

  

แหล่งข้อมูล

Reference   

                            

สมุนไพรสวนสิรีรุกขชาติ น. 77 สมุนไพรไทย มรดกไทย น. 112 พืชสมุนไพรในประเทศไทย ตอนที่ 2 น. 52-53 สมุนไพรไทย น. 263 สมุนไพรไม้พื้นบ้าน (1) น. 626-630

    

ขยายพันธุ์โดย การเพาะเมล็ด                                                                                                                                                                                                                                 

            

 

Page : [Back] 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  [Next]
view