สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

 พรรณไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดอุดรธานี


                                                                 

                                                                                                                                                                        
    

ชื่อ

Thai Name  

       

รัง

Rang


    

ชื่อวิทยาศาสตร์ 

Scientific Name

     

Shorea siamensis Miq.                                                                     


วงศ์

Family

             

DIPTEROCARPACEAE


ชื่ออื่น ๆ

Other Name

                   

เปา เปาดอกแดง (ภาคเหนือ) ฮัง (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)               

                                                                                                          

ลักษณะ 

Characteristics

                           

ไม้ต้น ผลัดใบ ใบเดี่ยว เรียงสลับ ดอกช่อ สีเหลืองอ่อน ออกที่กิ่งและปลายกิ่ง มีกลิ่นหอมแรง ผลรูปไข่ปลายแหลม มีปีกยาว 3 ปีกและปีกสั้น 2 ปีก


การกระจายพันธุ์

Distribution       

   

พบขึ้นตามป่าเต็งรังและเขาหินปูน ที่ความสูงจากระดับทะเล 100-1,300 เมตร ในประเทศไทยพบทั่วทุกภาค ช่วงเวลาออกดอกและติดผลเดือนมกราคมถึงเมษายน ออกดอกหลังใบร่วงแล้วพร้อมแตกใบใหม่ ในต่างประเทศพบที่เมียนมาร์ ภูมิภาคอินโดจีน และคาบสมุทรมลายู                                         

                                                                                 

ประโยชน์            

Utilization

          

เปลือก แก้โรคทางเดินอาหาร แก่น เป็นยาอายุวัฒนะ ใบ รักษาแผลพุพองของเด็ก                                                                                                       


แหล่งข้อมูล

Reference

                            

สมุนไพรไม้พื้นบ้าน (4) น. 172 พรรณไม้พื้นบ้านอีสาน เล่ม 1 น. 116-117                                                                                            

    

ขยายพันธุ์โดย  การเพาะเมล็ด (เด็ดปีกก่อนนำเมล็ดไปเพาะ)                                                                                                                                                                                                                                 

            

 

Page : [Back] 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  [Next]
view