สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

 

พรรณไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดอุบลราชธานี


                          

                            

                                                           

                                                                                                                                                                     

    

ชื่อ

Thai Name  

       

ยางนา

Yang na


    

ชื่อวิทยาศาสตร์ 

Scientific Name                 


Dipterocarpus alatus Roxb. ex G. Don                                                

วงศ์

Family     

       

DIPTEROCARPACEAE


ชื่ออื่น ๆ

Other Name 

                            

ชันนา ยางตัง (ชุมพร) ยาง ยางขาว ยางแม่น้ำ ยางหยวก (ทั่วไป) ยางกุง (เลย) ยางควาย  (หนองคาย) ยางเนิน (จันทบุรี) Yang 

                                                                                                                                    

ลักษณะ 

Characteristics


                           

ไม้ต้น ผลัดใบ สูงถึง 50 เมตร ลำต้นเปลา ตรง เปลือกต้นค่อนข้างเรียบ สีน้ำตาลอ่อนหรือเทาปนขาว ใบเดี่ยว เรียงสลับ แผ่นใบรูปไข่ถึงรูปรีแกมรูปไข่ กว้าง 6–15 เซนติเมตร ยาว 15–35 เซนติเมตร ดอกสีชมพู ออกตามง่ามใบใกล้ยอด ผลรูปขอบขนาน มีครีบตามความยาวผล 5 ครีบ มีปีกยาว 2 ปีก และปีกสั้น 3 ปีก

การกระจายพันธุ์

Distribution พบขึ้นตามป่าดิบแล้งและป่าเบญจพรรณขึ้นทั่วไป ชอบขึ้นในที่ลุ่มต่ำริมห้วย ลำธาร และตามหุบเขา จนถึงที่ความสูงจากระดับทะเล 350 เมตร ในประเทศไทยพบทั่วทุกภาค ในต่างประเทศพบที่บังกลาเทศ เมียนมาร์ ลาว กัมพูชา เวียดนามใต้ และมาเลเซีย

                                                                                

ประโยชน์            

Utilization              

เปลือก ฟอกโลหิต แก้ปวดตามข้อ แก้ตับอักเสบ น้ำมันยาง รักษาโรคเรื้อน หนองใน รักษาแผลเน่าเปื่อย ห้ามหนอง ขับเสมหะ ขับปัสสาวะ อุดฟัน แก้ฟันผุ ใบ คุมกำเนิด แก้ปวดฟัน ฟันโยกคลอน

เนื้อไม้ ใช้ในการก่อสร้างทั่วไป น้ำมันใช้ทาไม้ ยาแนวเรือ ยาเครื่องจักรสาน ทำไต้ และใช้เติมเครื่องยนต์แทนน้ำมันขี้โล้ 

เนื่องจากเป็นไม้อเนกประโยชน์ โตเร็ว และขึ้นได้ในทุกภาคของประเทศ จึงน่าส่งเสริมให้ปลูกกันอย่างแพร่หลาย

แหล่งข้อมูล

Reference   

                            

-  สมุนไพรไม้พื้นบ้าน (4) น. 5-6 

-  สมุนไพรไทย ตอนที่ 5 น. 596
    

พิกัด

UTM

101º 30´ 28.4" E 13º 45´ 01.2" N

101º 30´ 17.44" E 13º 45´ 18.28" N

47P 0770573 m.E 1521784 m.N

47P 0770576 m.E 1521075 m.N

47P 0770575 m.E 1521703 m.N


ขยายพันธุ์โดย การเพาะเมล็ด (เด็ดปีกออกก่อนนำไปเพาะ เมล็ดจะงอกภายในเวลา 12 วัน และภายในเวลา 7 เดือน ต้นกล้าจะมีความสูงได้ประมาณ 30-35 เซนติเมตร และพร้อมที่จะย้ายไปปลูกได้) เป็นพรรณไม้กลางแจ้งที่เจริญเติบโตได้ดีในสภาพดินแทบทุกชนิด ชอบดินที่มีอินทรียวัตถุค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ ความชื้นปานกลาง และแสงแดดแบบเต็มวัน                                                                                                                                                                                                                                 

            

 

Page : [Back] 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  [Next]
view