สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

 

 

                                                                   

 

                                                                                                                                                                         

    

ชื่อ

Thai Name  

       

ยางกราด


    

ชื่อวิทยาศาสตร์ 

Scientific Name     

Dipterocarpus intricatus Dyer

วงศ์

Family             

DIPTEROCARPACEAE

ชื่ออื่น ๆ

Other Name                                

ชะแบง ตะแบง สะแบง (สุรินทร์) ตาด (นครราชสีมา) ลาง (ชลบุรี) เหียง (ภาคตะวันออกเฉียงใต้) เหียงกราด (เพชรบุรี ราชบุรี) เหียงน้ำมัน (ราชบุรี)                                                                                                                         

ลักษณะ 

Characteristics                           

ไม้ต้น ใบเดี่ยว เรียงสลับ ดอกช่อ กลีบดอกสีชมพูแก่ ออกที่ง่ามใบใกล้ปลายกิ่ง ผลค่อนข้างกลม มีครีบบาง ๆ พับไปมาซ้อนกันตามความยาวของผล มีปีกยาว 2 ปีก ปีกสั้น 3 ปีก

การกระจายพันธุ์

Distribution 


พบในภูมิภาคอินโดจีน ในไทยพบทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงใต้ และภาคตะวันตกเฉียงใต้ ขึ้นหนาแน่นตามป่าเต็งรังและที่ราบที่เป็นหินทราย ความสูงถึงประมาณ 800 เมตร

                                                                                 

ประโยชน์                

Utilization          

น้ำมันยาง ใส่แผล เปลือก ต้มน้ำทาถูนวด แก้ปวดตามข้อ

แหล่งข้อมูล

Reference                                  

สมุนไพรไทย ตอนที่ 5 น. 597  ไม้ยางนาและไม้ในวงศ์ไม้ยาง น. 45

พรรณไม้พื้นบ้านอีสาน เล่ม 1 น. 109

ขยายพันธุ์โดย การเพาะเมล็ด                                                                                                                                                                                                                                

            

 

Page : [Back] 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  [Next]
view