สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)
v

 

                                

                                                                                                                                                              

    

ชื่อ

Thai Name  

       

ยอบ้าน

Yo ban


    

ชื่อวิทยาศาสตร์ 

Scientific Name

     

Morinda citrifolia L.


วงศ์

Family

             

RUBIACEAE


ชื่ออื่น ๆ

Other Name                                

มะตาเสือ (ภาคเหนือ) ยอ (ภาคกลาง) Beach mulberry, Cheese fruit, Indian mulberry

     

ลักษณะ 

Characteristics                           

ไม้ต้นขนาดเล็ก ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม ดอกช่อ ออกที่ง่ามใบ กลีบดอกสีขาว


การกระจายพันธุ์

Distribution

 

เป็นพืชพื้นเมืองในแถบพอลินีเชียตอนใต้ แล้วแพร่กระจายไปยังบริเวณอื่น ๆ ภาษามลายูเรียกเมอกาดู ในหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกเรียกโนนู

                                                                                 

ประโยชน์             

Utilization          

ราก ระบายท้อง ใบ แก้ท้องร่วง แก้ปวดตามข้อ แก้ไข้ บำรุงธาตุ ผลดิบ ขับโลหิตระดู ขับเลือดลม แก้ลมวิงเวียน แก้คลื่นไส้อาเจียน แก้เหงือกเปื่อยบวม และควบคุมการทำงานของร่างกายให้เป็นปกติ

รากใช้ย้อมสีให้สีแดงหรือสีน้ำตาลอ่อน เปลือกให้สีแดง เนื้อในเปลือกสีเหลืองใช้ย้อมสีผ้าบาติก ในฮาวาย สกัดสีเหลืองจากรากยอใช้ย้อมผ้า


แหล่งข้อมูล

Reference

                                  

พืชสมุนไพรในสวนป่าสมุนไพรเขาหินซ้อน ฉบับสมบูรณ์ น. 170 สมุนไพรไทย มรดกไทย น. 194 พืชสมุนไพรในประเทศไทย ตอนที่ 2 น. 164-165 สมุนไพรไทย น. 251 สมุนไพรไม้พื้นบ้าน (4) น. 1-5 สมุนไพรอภัยภูเบศร สืบสานภูมิปัญญาไทย น. 74-77

    

ขยายพันธุ์โดย การเพาะเมล็ด                                                                                                                                                                                                                                

            

 

Page : [Back] 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  [Next]
view