สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)
v

 

                                

                                                                                                                                                              

    

ชื่อ

Thai Name  

       

ยอบ้าน

Yo ban
    

ชื่อวิทยาศาสตร์ 

Scientific Name

     

Morinda citrifolia L.


วงศ์

Family

             

RUBIACEAE


ชื่ออื่น ๆ

Other Name                                

มะตาเสือ (ภาคเหนือ) ยอ (ภาคกลาง) Beach mulberry, Cheese fruit, Indian mulberry

     
ลักษณะ 

Characteristics                           

ไม้ต้นขนาดเล็ก ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม ดอกช่อ ออกที่ง่ามใบ กลีบดอกสีขาว

การกระจายพันธุ์

Distribution

 

เป็นพืชพื้นเมืองในแถบพอลินีเชียตอนใต้ แล้วแพร่กระจายไปยังบริเวณอื่น ๆ ภาษามลายูเรียกเมอกาดู ในหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกเรียกโนนู

                                                                                

ประโยชน์             

Utilization          

ราก ระบายท้อง ใบ แก้ท้องร่วง แก้ปวดตามข้อ แก้ไข้ บำรุงธาตุ ผลดิบ ขับโลหิตระดู ขับเลือดลม แก้ลมวิงเวียน แก้คลื่นไส้อาเจียน แก้เหงือกเปื่อยบวม และควบคุมการทำงานของร่างกายให้เป็นปกติ

รากใช้ย้อมสีให้สีแดงหรือสีน้ำตาลอ่อน เปลือกให้สีแดง เนื้อในเปลือกสีเหลืองใช้ย้อมสีผ้าบาติก ในฮาวาย สกัดสีเหลืองจากรากยอใช้ย้อมผ้า

แหล่งข้อมูล

Reference

                                  

-   พืชสมุนไพรในสวนป่าสมุนไพรเขาหินซ้อน ฉบับสมบูรณ์ น. 170

-   สมุนไพรไทย มรดกไทย น. 194

-   พืชสมุนไพรในประเทศไทย ตอนที่ 2 น. 164-165

-   สมุนไพรไทย น. 251

-   สมุนไพรไม้พื้นบ้าน (4) น. 1-5 

-   สมุนไพรอภัยภูเบศร สืบสานภูมิปัญญาไทย น. 74-77

    

คิวอาร์โค้ด

QR Code
ขยายพันธุ์โดย การเพาะเมล็ด                                                                                                                                                                                                                                

            

 

Page : [Back] 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  [Next]
view