สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

 พรรณไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดแพร่


                    

                 

                                                                   

                                                                                                                                                                      

    

ชื่อ

Thai Name  

       

ยมหิน

Yom hin
    

ชื่อวิทยาศาสตร์ 

Scientific Name 

   

Chukrasia tabularis A. Juss.                                                                          
วงศ์

Family     

       

MELIACEAE

ชื่ออื่น ๆ

Other Name                                        

ช้ากะเดา (ภาคใต้) ฝักดาบ (จันทบุรี) มะเฟืองช้าง (ภาคกลาง) ยมขาว (ภาคเหนือ) สะเดาช้าง สะเดาหิน (ภาคกลาง) เสียดกา (ปราจีนบุรี) เสียดค่าง (สุราษฎร์ธานี)                                                                                                                                                                    

ลักษณะ 

Characteristics

                           

ไม้ต้น ผลัดใบ ใบประกอบแบบขนนกปลายคี่ เรียงเวียนรอบกิ่ง ดอกช่อ สีเหลืองนวล ออกที่ปลายกิ่ง ผลรูปไข่ แก่แตก

การกระจายพันธุ์

Distribution 


อินเดียถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พบทั่วไปตามป่าดิบแล้ง และป่าผลัดใบผสม ที่ความสูงจากระดับทะเล 300-800 เมตร ออกดอกช่วงเดือนกันยายน                   

                                                   
                          

ประโยชน์          

Utilization     


    


เปลือก สมานแผล

     

เนื้อไม้สีน้ำตาลอมเหลือง เป็นมัน เนื้อละเอียด ไสกบตกแต่งง่าย ชักเงาได้ดี ใช้ในการก่อสร้างบ้านเรือน ทำเสา ขื่อ รอด ตง กระดาน ทำเครื่องเรือน ด้ามเครื่องมือ และไม้อัด

แหล่งข้อมูล

Reference   

                              

-  พืชสมุนไพรในประเทศไทย ตอนที่ 3 น. 48-49 

-  ต้นไม้เมืองเหนือ น. 121            

          
คิวอาร์โค้ด

QR Code
ขยายพันธุ์โดย  การเพาะเมล็ด                                                                                                                                                                                                                                 

            

 

Page : [Back] 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  [Next]
view