สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

 

                                 

                                                                                                                                                                                                                                     

    

ชื่อ

Thai Name  

       

ยางโอน

Yang on


    

ชื่อวิทยาศาสตร์ 

Scientific Name     

               

Monoon viride (Craib) B. Xue & R. M. K. Saunders                                          


วงศ์

Family 

           

ANNONACEAE


ชื่ออื่น ๆ

Other Name 

                            

ขะมอบ (จันทบุรี) ขี้ซาก (เลย) ขึ้แฮด (เงี้ยว-แม่ฮ่องสอน) ตองห่ออ้อย (เชียงใหม่) ตองเหลือง (ลำปาง เพชรบูรณ์) ยางดง (ราชบุรี) ยางโดน (ขอนแก่น แพร่ อุตรดิตถ์) ยางพาย (เชียงใหม่) ยางอึ้ง (พิษณุโลก สุโขทัย) สามเต้า (ลำปาง) อีโด่ (เลย)                                                                                                                                        

ลักษณะ 

Characteristics                           

ไม้ต้น สูง 10-15 เมตร ใบเดี่ยว เรียงสลับ ทรงใบรูปขอบขนาน เนื้อใบค่อนข้างหนาและเกลี้ยงทั้งสองด้าน เส้นใบขนานกันชัดเจน โคนใบมน ปลายใบแหลมทู่ ขอบใบเรียบ หรืออาจเป็นคลื่นบ้างเล็กน้อย ดอก โตสีเขียวอ่อน ออกเป็นกระจุก กลีบรองกลีบดอกมี 3 กลีบ แต่ละกลีบมนและมีขนนุ่ม กลีบดอกรูปขอบขนานแคบมี 6 กลีบ เรียงเป็น 2 วง ยาว 6-10 เซนติเมตร ผลกลุ่ม โดยผลย่อยเป็นรูปกลมรี เรียบเป็นมัน สุกแล้วเป็นสีเหลืองอมส้ม มี 1 เมล็ด


การกระจายพันธุ์

Distribution       

             

พบขึ้นตามป่าดิบแล้ง บริเวณหุบเขาและลำธาร ในประเทศไทยพบภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงใต้ ที่ความสูงจากระดับทะเล 300-500 เมตร ออกดอกเดือนกุมภาพันธ์–มีนาคม ผลแก่เดือนมีนาคม–เมษายน                                                                                                                                                                                                                

ประโยชน์            

Utilization 

        

เนื้อไม้ สีขาวปนเหลืองอ่อน นิยมใช้ทำสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ภายในร่ม  

                     


แหล่งข้อมูล

Reference     

                            

http://www.qsbg.org/database/botanic_book%20full%20option/search_detail.asp?botanic_id=845

    

ขยายพันธุ์โดย  การเพาะเมล็ด                                                                                                                                                                                                                                 

            

 

Page : [Back] 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  [Next]
view