สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

 

                                 

                                                                                                                                                                                                                                     

    

ชื่อ

Thai Name  

       

ยางโอน

Yang on

    

ชื่อวิทยาศาสตร์   

Scientific Name
                         

               

Monoon viride (Craib) B. Xue & R. M. K. Saunders                                          
วงศ์

Family 

           

ANNONACEAE


ชื่ออื่น ๆ

Other Name 

                            

ขะมอบ (จันทบุรี) ขี้ซาก (เลย) ขึ้แฮด (เงี้ยว-แม่ฮ่องสอน) ตองห่ออ้อย (เชียงใหม่) ตองเหลือง (ลำปาง เพชรบูรณ์) ยางดง (ราชบุรี) ยางโดน (ขอนแก่น แพร่ อุตรดิตถ์) ยางพาย (เชียงใหม่) ยางอึ้ง (พิษณุโลก สุโขทัย) สามเต้า (ลำปาง) อีโด่ (เลย)        
                                                                                                                               

ลักษณะ 

Characteristics                           

ไม้ต้น สูง 10-15 เมตร ใบเดี่ยว เรียงสลับ ทรงใบรูปขอบขนาน เนื้อใบค่อนข้างหนาและเกลี้ยงทั้งสองด้าน เส้นใบขนานกันชัดเจน โคนใบมน ปลายใบแหลมทู่ ขอบใบเรียบ หรืออาจเป็นคลื่นบ้างเล็กน้อย ดอก โตสีเขียวอ่อน ออกเป็นกระจุก กลีบรองกลีบดอกมี 3 กลีบ แต่ละกลีบมนและมีขนนุ่ม กลีบดอกรูปขอบขนานแคบมี 6 กลีบ เรียงเป็น 2 วง ยาว 6-10 เซนติเมตร ผลกลุ่ม โดยผลย่อยเป็นรูปกลมรี เรียบเป็นมัน สุกแล้วเป็นสีเหลืองอมส้ม มี 1 เมล็ด

การกระจายพันธุ์

Distribution       

             

พบขึ้นตามป่าดิบแล้ง บริเวณหุบเขาและลำธาร ในประเทศไทยพบภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงใต้ ที่ความสูงจากระดับทะเล 300-500 เมตร ออกดอกเดือนกุมภาพันธ์–มีนาคม ผลแก่เดือนมีนาคม–เมษายน                                                                                                                                                                                      


                         

ประโยชน์            Utilization 

        

เนื้อไม้ สีขาวปนเหลืองอ่อน นิยมใช้ทำสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ภายในร่ม  

                 


   


แหล่งข้อมูล

Reference     

                            

http://www.qsbg.org/database/botanic_book%20full%20option/search_detail.asp?botanic_id=845

                                                 


                             

พิกัด

UTM

47P 0771192 m.E 1521540 m.N  

47P 0771523 m.E 1522605 m.N  

47P 0771540 m.E 1522579 m.N

47P 0771606 m.E  1522647 m.N   

47P 0771682 m.E 1522502 m.N
คิวอาร์โค้ด

QR Code

ขยายพันธุ์โดย  การเพาะเมล็ด                                                                                                                                                                                                                                 

            

 

Page : [Back] 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  [Next]
view