สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

 

 

                                                                   

                                                                                                                                                                         

    

ชื่อ

Thai Name  

       

น้ำใจใคร่

Nam chai Khrai
    

ชื่อวิทยาศาสตร์ 

Scientific Name     

Olax psittacorum (Lam.) Vahl

วงศ์

Family             

OLACACEAE

ชื่ออื่น ๆ

Other Name                                

กระเดาะ (สงขลา) กระทกรก (ภาคกลาง) กระทอกม้า (ราชบุรี) ควยเสียก (นครราชสีมา)                                                                                                                                     

ลักษณะ 

Characteristics                           

ไม้พุ่มรอเลื้อย ใบเดี่ยว เรียงสลับ ดอกช่อ ออกที่ง่ามใบ สีขาว ผลสด รูปไข่ เมื่อสุกสีส้มอ่อน ๆ

การกระจายพันธุ์

Distribution 

                                                                                

ประโยชน์                

Utilization          

ลำต้น ต้มน้ำดื่ม แก้ไตพิการ ยอดอ่อน ลวกเป็นผักจิ้ม ผลอ่อน รับประทานได้

แหล่งข้อมูล

Reference                                  

-   สยามไภษัชยพฤษ์ น. 174

-   พืชสมุนไพรในประเทศไทย ตอนที่ 3 น. 152-153

-   สมุนไพรไทย น. 156

-   พรรณไม้พื้นบ้านอีสาน เล่ม 1 น. 191

-   ทรัพยากรพันธุ์พืชเพื่อการอนุรักษ์ น. 64

-   การศึกษาพืชสมุนไพรที่ใช้เป็นยาดองเหล้าในภาคเหนือของประเทศไทย    
                                                                                                                                                                                                                                 

            

 

Page : [Back] 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  [Next]
view