สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

 พรรณไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดตาก


                                        

                                                                   

                                                                                                                                                              

    

ชื่อ

Thai Name  

       

แดง

Daeng
    

ชื่อวิทยาศาสตร์ 

Scientific Name     


Xylia xylocarpa (Roxb.) Theob. var. kerrii (Craib & Hutch.) I. C. Nielsenวงศ์

Family   

         

FABACEAE
ชื่ออื่น ๆ

Other Name 

                            

คว้าย (กาญจนบุรี) ไปรน์ (ศรีษะเกษ) Iron wood                                

 

                                                                                                                                     

ลักษณะ 

Characteristics 

      

ไม้ต้นสูงถึง 30 เมตร ใบประกอบแบบขนนก 2 ชั้น ช่อดอกแบบกระจุกกลม สีเหลืองอ่อน มีกลิ่นหอม ผลเป็นฝักแบน เมื่อแก่แตก        

     


                                                                               

การกระจายพันธุ์

Distribution

 

พบขึ้นตามป่าเบญจพรรณแล้งและชื้นและป่าเต็งรัง ในประเทศไทยพบทางภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และทางภาคใต้ ตอนเหนือของสุราษฎร์ธานี

                                                                             ประโยชน์            

Utilization         

เนื้อไม้ สีแดงเรื่อ ๆ ถึงสีน้ำตาลแดง แข็งแรง และทนทานมาก ใช้ก่อสร้างได้ดี เช่น ทำเสา ตง ขื่อ พื้น สะพาน และหมอนรองทางรถไฟ  ทำเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ เมล็ด รับประทานได้


เปลือก แก้ประดง แก่น แก้กระษัยโลหิต เป็นยาระบาย แก้ช้ำใน แก้ไข้ บำรุงหัวใจ ดอก แก้ไข้ บำรุงหัวใจ                                      
แหล่งข้อมูล

Reference                                                               

สยามไภษัชยพฤกษ์ น. 237 สมุนไพรไทย น. 117 สมุนไพรไม้พื้นบ้าน (2) น. 32                                                                                 

 พิกัด

UTM

47P 0770774 m.E 1520978 m.N 

47P 0770774 m.E 1520997 m.N

47P 0770882 m.E 1520321 m.N 

47P 0770939 m.E 1520986 m.N

47P 0770966 m.E 1521641 m.Nขยายพันธุ์โดย การเพาะเมล็ด                                                                                                                                                                                                                                 

            

 

Page : [Back] 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  [Next]
view