สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต

                                                                                                                                                                                                                                                                                  


13 ตุลาคม 2564 วันคล้ายวันสวรรคต วันนี้ 13 ต.ค. 64 ร่วมพีธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

                                                                                                                                                                                                                                                                 

Tags :

view